Τον Μάιο του 2015 ξεκίνησε την δραστηριοποίησή της η εταιρία μας Aludelco IKE, με βασική δραστηριότητα την εμπορία μετάλλων και συναφών ειδών, και συγκεκριμένα την εμπορία διαμορφωμένων προφίλ αλουμινίου για την κατασκευή κουφωμάτων και αντιστοίχων προϊόντων σιδήρου.

Απευθυνόμενη σε συνεργάτες – πελάτες σε όλη την ελληνική επικράτεια στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών πριν αλλά και μετά την πώληση, σε συνδυασμό με την άριστη ποιότητα των προϊόντων που εμπορεύεται, αλλά και των ανταγωνιστικών τιμών.

Απαρτισμένη από στελέχη με μακροχρόνια εμπειρία στον κλάδο, προσβλέπει άμεσα στην εδραίωσή της στην ελληνική αγορά, διεκδικώντας σημαντικά μερίδια πωλήσεων.

alu1